Disclaimer

01. Alle op deze website/in deze uitgave vermelde modellen en ontwerpen (teksten, foto’s, beeldmerken, lay-outs, afbeeldingen, emoticons, tekeningen, cartoons) zijn auteursrechtelijk dan wel modelrechtelijk beschermd en eigendom van thecoffeeshops.com
 
02.   Niets in deze uitgave/ op deze website mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, noch hergebruikt, gekopieerd in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van thecoffeeshops.com
 
03. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website behoren thecoffeeshops.com. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de logo’s, merknamen, ontwerpen, modellen, teksten, beelden en geluiden. Het is derhalve niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van thecoffeeshops.com de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, kopiëren en/of te bewerken.
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, diverse digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van thecoffeeshops.com
 
04. All designs, models (images, texts, designs, devices, graphics and materials) are copyright protected or design protected and are the property of thecoffeeshops.com.  It is strictly prohibited to multiply, use, download, upload, copy, print, display, perform, reproduce, publish, license, post, transmit any models, text, designs, devices, graphics drawing or expressions or any other material from this website/publication unless with the express written permission of thecoffeeshops.com
Share This